Anbiplein

Ga naar desktop versie Inloggen

Standaardformulier publicatieplicht

Juni 2021

Standaardformulier publicatieplicht grote ANBI’s
Een algemeen nut beogende instelling moet voldoen aan de zogeheten publicatieplicht. Op een vooraf bij de Belastingdienst opgegeven website moeten onder andere de naam, het RSIN nummer en de contactgegevens van de instelling vermeld worden. Daarnaast moeten de doelstelling, de hoofdlijnen van het actuele beleidsplan, een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en een financiële verantwoording gepubliceerd worden.

U bent geïnformeerd door de Belastingdienst dat met ingang van 2021 fondswervers en grote ANBI’s verplicht zijn om bij de publicatie gebruik te maken van door de Belastingdienst ontwikkelde en via hun website te downloaden standaardformulieren. Een fondswerver is de ANBI die actief geld of goederen werft onder derden en waarvan de baten in het betreffende boekjaar meer bedragen dan € 50.000. Een grote ANBI is een niet-fondsenwervende ANBI (zoals een zorginstelling) waarvan de lasten in het betreffende boekjaar meer bedragen dan € 100.000. Is de instelling geen grote ANBI? Dan is het gebruik van de bovengenoemde standaardformulieren niet verplicht, maar indien gewenst wel mogelijk.

De standaardformulieren van de Belastingdienst zijn te vinden via https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/gegevens_van_een_anbi_publiceren_op_een_internetsite/gegevens_van_een_anbi_publiceren_op_een_internetsite
Naast een standaardformulier voor algemene ANBI’s zijn er ook formulieren voor specifieke doelgroepen, zoals fondsenwervende instellingen, maar bijvoorbeeld ook voor zorginstellingen, onderwijsinstellingen, kerkgenootschappen. Volledigheidshalve merken wij op dat de verschillen in deze formulieren betrekking hebben op de gehanteerde begrippen in voornamelijk de financiële verantwoording.

De financiële verantwoording over 2020 moet in beginsel vóór 1 juli 2021 gepubliceerd worden. Vanaf dat moment dienen de grote ANBI’s gebruik te maken van de standaardformulieren door deze in te vullen en te plaatsen op de website.

© 2021 alle rechten voorbehouden ANBIplein | Development by Downwood design

Top Desktop versie