Anbiplein

Ga naar desktop versie Inloggen

Publicatieverplichtingen voormalige ANBI’s

30 mei 2014

 

Zoals u wellicht weet, bestaat met ingang van 1 januari 2014 voor voormalige ANBI's de verplichting om hun jaarstukken aan de Belastingdienst te overleggen. Bij de jaarstukken moet, voor zover daarin geen specificatie is opgenomen, een specificatie van de gedane giften worden opgenomen. De reden hiervan is dat de heffing van schenkbelasting in deze situaties verzekerd dient te zijn.

 

Indien de voormalige ANBI niet, niet tijdig of niet op de voorgeschreven wijze de informatieplicht nakomt, wordt dit aangemerkt als een overtreding. Bij opzet of grove schuld kan een vergrijpboete worden opgelegd van maximaal € 19.500. De informatieplicht voor voormalige ANBI’s zou bij algemene maatregel van bestuur worden geregeld en per 1 januari 2014 in werking treden. Op dit moment is de invulling van deze maatregel echter nog niet bekend. De verwachting is echter dat deze regeling ook gaat gelden voor ANBI’s waarvan de ANBI-status is ingetrokken vóór 1 januari 2014. Bovendien zouden de voormalige ANBI’s jaarstukken moet verstrekken aan de Belastingdienst zolang er vermogen aanwezig is in de entiteit.

 

Naar verwachting zal er met Prinsjesdag 2014 meer duidelijkheid komen over de invullingen van de aangescherpte informatieverplichting voor voormalige ANBI’s. Wij informeren u hier uiteraard over via ANBIplein.

Laatst bijgewerkt op maandag 05 januari 2015 09:14

Hits: 1936

Geef vóór 1 juli a.s. uw internetadres door aan de Belastingdienst

11 mei 2014

 

Heeft uw instelling nog geen Internetadres doorgegeven aan de Belastingdienst waarop zij de vereiste informatie publiceert? U heeft nog de tijd tot 1 juli 2014 om de website door te geven aan de Belastingdienst. Indien de Belastingdienst op dat moment geen internetadres heeft ontvangen, dan wordt de ANBI-status met terugwerkende kracht naar 1 januari 2014 ingetrokken.

In het ANBI-register van de Belastingdienst kunt u controleren of er een (correcte) internetadres voor uw instelling is geregistreerd bij de Belastingdienst. Klik hier voor het ANBI-register.

Laatst bijgewerkt op maandag 05 januari 2015 09:14

Hits: 3217

© 2020 alle rechten voorbehouden ANBIplein | Development by Downwood design

Top Desktop versie