Anbiplein

Ga naar desktop versie Inloggen

Nieuwsbericht Taxence: ANBI's kunnen nog tot 7 maart 2014 een internetadres doorgeven aan de Belastingdienst

6 maart 2014

Taxence heeft vandaag een nieuwsbericht op de website geplaatst over de publicatieplicht bij ANBI's.

 

Ongeveer 9000 goede doelen dreigen hun ANBI-status te verliezen omdat zij nog geen internetadres doorgegeven aan de Belastingdienst. Zij hebben een brief ontvangen over het feit dat zij niet voldoen aan de publicatieplicht. Deze ANBI's hebben tot 7 maart 2014 om alsnog de link naar de website waarop de informatie wordt gepubliceerd door te geven aan de Belastingdienst.

 

Klik hier om het gehele artikel te lezen.

Laatst bijgewerkt op maandag 05 januari 2015 09:14

Hits: 16506

Informatieverplichting voor voormalige ANBI’s aangescherpt

6 november 2013

In een nota van wijziging bij het Wetsvoorstel overige fiscale maatregelen d.d. 4 oktober jl. Is aangekondigd dat het kabinet heeft besloten om met ingang van 1 januari 2014 ook aan voormalige ANBI's de verplichting op te leggen om hun jaarstukken aan de Belastingdienst te overleggen. Bij de jaarstukken moet, voor zover daarin geen specificatie is opgenomen een specificatie van de gedane giften worden opgenomen. De reden hiervan is dat de heffing van schenkbelasting in deze situaties verzekerd dient te zijn.

Indien de voormalige ANBI niet, niet tijdig of niet op de voorgeschreven wijze de informatieplicht nakomt, wordt dit aangemerkt als een overtreding. Bij opzet of grove schuld kan een vergrijpboete worden opgelegd van maximaal 19.500 euro.

De informatieplicht voor voormalige ANBI’s zal bij algemene maatregel van bestuur worden geregeld die per 1 januari 2014 in werking treedt. Op dit moment is de invulling van deze maatregel op een aantal punten onduidelijk. Zo is nog niet bekend of deze informatieverplichting voor een beperkte periode geldt. Bovendien is niet duidelijk of de nieuwe bepaling ook gaat gelden voor ANBI’s waarvan de ANBI status is ingetrokken voor 1 januari 2014.

Zodra meer duidelijkheid bestaat over de invullingen van de aangescherpte informatieverplichting voor voormalige ANBI’s informeren wij u.

Laatst bijgewerkt op maandag 05 januari 2015 09:14

Hits: 3916

© 2021 alle rechten voorbehouden ANBIplein | Development by Downwood design

Top Desktop versie